Despre Parcul Industrial

Amplasare geografică strategică

map

 • Parcul Industrial (PI) - amplasat în Cahul, 3901, Șoseaua Griviței, S= 5,892 ha.
 • Situat în zona industrială, adiacent drumului naţional R 34 pe traseul Cahul-Giurgiuleşti.
 • Cahul are conexiune cu România prin 2 puncte vamale, Cahul–Oancea şi Giurgiuleşti–Galaţi, cu Ucraina - Giurgiuleşti–Reni, punct de trecere rutier, feroviar şi naval.
 • Accesibilitatea maritimă şi fluvială asigurată de Portul Internaţional Giurgiuleşti (45 km).
 • Cahul, unicul în Moldova care are ieşire la marea Neagră prin litoralul r.Dunării.

Beneficii pentru rezidenții parcului industrial

6 2

Dreptul de a privatiza terenul aferent construcţiilor la preţul normativ al pămîntului.

Dreptul de a privatiza terenul proprietate publică aferent construcţiilor la preţul normativ al pămîntului, stabilit în momentul dării acestuia în folosinţă întreprinderii administratoare sau în arendă rezidenţilor parcului industrial, numai după procurarea şi/sau darea în exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor cu destinaţie industrială şi conexe, conform Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului; art.11, alin 3 lit c) al LEGII Nr. 182 din 15-07-2010 cu privire la parcurile industriale.

Minimalizarea numărului de controale de stat a activităţii rezidenţilor.

Optimizarea controalelor de stat asupra activităţii rezidenţilor parcurilor industriale prin efectuarea controalelor planificate conform graficului anual aprobat prin hotărîre de Guvern sau a controalelor inopinate, efectuate cu acordul Ministerului Economiei şi Infrastructurii conform legislaţiei în vigoare; art.11, alin 3 lit f) al LEGII Nr. 182 din 15-07-2010 cu privire la parcurile industriale.

Reducerea prețului pentru arenda terenurilor și/sau clădirii

Aplicarea de către întreprinderea administratoare a coeficientului de micşorare pînă la 0,3 a tarifului la plata anuală pentru arenda terenului proprietate publică, stabilit conform Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, sau a tarifului de bază pentru chiria anuală a bunurilor proprietate publică, stabilit prin legea bugetului de stat pe anul respectiv; art.11, alin 3 lit e) al LEGII Nr. 182 din 15-07-2010 cu privire la parcurile industriale.

Teritoriu amenajat şi racordat la reţelele inginereşti

Toată infrastructura tehnică este disponibilă și functională.

2 2

 • Statie proprie de curent, tensiunea de racordare U=10 kV, Puterea electrica aprobata: P= 400 000 kw.
 • Gaz - instalatie de distributie de gaz de joasa presiune, Presiunea în conducta de gaze: P= 0,3 MPA.
 • Volumul de gaze programat pentru consum iarna: V= 520 m3/h.
 • Volumul de gaze programat pentru consum vara: V= 30 m3/h.
 • Productivitatea sistemului de alimentatie cu gaze: Q= 800m3/h.
 • Rețea de apeduct cu volumul de apa programat: W= 38, 50 m3/h.
 • Rețea de canalizare cu stație de pompare.
 • Retea antiincendiară cu hidranti, capacitatea de 30 l/sec.
 • Retele de telecomunicatii.
 • Teritoriu delimitat cu drumuri asfaltate, cu două căi de acces la drumul național R 34 pe traseul Cahul-Giurgiulești.

Servicii centralizate

Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial oferă rezidenților servicii centralizate.

construction

 • Locaţiune a încăperilor de producţie/auxiliare/depozite;
 • Locaţiune teren parcelat.
 • Utilități publice: acces la drum, apă, canalizare, gaze naturale, energie electric etc.
 • Iluminat stradal în interiorul PI, parcări amenajate.
 • Paza teritoriului PI.
 • Oferirea serviciilor de construcții și montaj la cerere.
 • Hale construite la cheie conform specificațiilor clientilor.
 • Servicii de consultanță, tehnică, juridică, contabilă, publicitate.
 • Perfectarea actelor pentru construcție, punerea în funcțiune și darea în exploatare.
 • Servicii de evacuare a deșeurilor.
 • Servicii încărcare-descărcare cu utilaj industrial, transport marfă.
 • Servicii de administrare a PI (dezapezire, curatenie, spatii verzi etc).
 • Alte servicii la cerere, pe principii comerciale.

Planuri viitoare de extindere

Plan Park Industrial fin

 • Locațiunea spaţiilor pentru birouri şi producţie.
 • Sală de expoziție a produselor.
 • Sală de conferinţă şi protocol.
 • Alimentaţie publică (cantină).
 • Locuri de cazare.

Companiile interesate în desfășurarea activităților de producere/servicii, arenda spațiilor de producere și terenurilor disponibile pe teritoriul Parcului Industrial SUDINVEST Cahul (beneficiind de toate facilitățile oferite), pot completa următoarea scrisoare de interes și expedia la adresa de e-mail info@sudinvest.md.

Pentru alte informații suplimentare contactaţi-ne.

Introduceți numele dvs.
Introduceți numărul dvs. de telefon
Introduceți adresa dvs. de e-mail Eroare la adresa de e-mail
Introduceți mesajul dvs.