Istorie

Proiectul PARCUL INDUSTRIAL CAHUL a demarat în anul 2014, istoria lui a pornit de la ideea creării în regiunea de Sud a Republicii Moldova a unui Parc Industrial cu teritoriu delimitat ce ar dispune de toata infrastructura pentru o activitate economică, într-un regim de facilități specifice, în vederea valorificării potențialului uman şi economic al unei regiuni.

Parcul Industrial Cahul este amplasat pe teritoriul fostului Combinat de Brânzeturi din Cahul, şos.Griviţei, cu o suprafaţă de 5,892 ha, aflat în proprietatea Consiliul Raional Cahul.

Pe teren sunt amplasate 12 construcții, cu un grad de finalizare de cca 40%, transmis în folosință pe un termen de 30 de ani întreprinderii administratoare SRL„Sud-Invest Company”, selectată prin concurs, prin decizia Consiliului raional, pentru crearea, administrarea și dezvoltarea Parcului Industrial Cahul.

A urmat realizarea unui studiu de fezabilitate privind crearea unui Parc Industrial, prin care s-a demonstrat fezabilitatea proiectului din punct de vedere tehnic si financiar.

Prin Hotărârea de Guvern nr.106 din 26 februarie 2016, SRL Sud Invest Company, a obținut titlul de Parc Industrial.

În parteneriat cu Consiliul Raional Cahul a început elaborarea documentatiei de proiect pentru rețele inginerești publice și infrastructură. În urma aplicarii la Concursul propunerilor de proiecte 2017-2020 al Fondului Național de Dezvoltare Regională, a fost aprobat spre finanțare proiectul "Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanţă regională" pentru construcția utilităților publice (canalizare, apă, energie electrică, infrastructura de drumuri etc.).

În anul 2021, Parcul Industrial, anunță finalizarea implimentării proiectului de creare a infrastructurii tehnice și devine funcțional.

Un element esențial pentru Întreprinderea administratoare, este sprijinirea rezidenților Parcului, pentru o eficentizare maximă a funcționării acestora, și își propune să ofere un spectru larg de servicii cît mai diverse și mai bine adaptate nevoilor rezidenților Parcului, vezi serviciile.

La cerere, întreprinderea administratoare va oferi pachete de servicii pentru organizarea construcțiilor, perfectarea actelor necesare pentru punerea în funcțiune a producerii și darea în exploatare.

De asemenea, la cerere pot fi oferite servicii de construcție și montaj, hale construite la cheie, conform specificațiilor solicitanților.

Un factor important care se va impune încă la etapa de selectie a viitorilor rezidenți, va fi acela ca producerile/serviciile oferite în cadrul parcului industrial, să nu dăuneze ecosistemului existent, şi să nu producă zgomote puternice și vibraţii.

Locația parcului Industrial SUDINVEST este extrem de favorabilă pentru dezvoltarea de activitati economice, vezi amplasarea.

Împreună vom crea un mediu favorabil investițiilor!

Introduceți numele dvs.
Introduceți numărul dvs. de telefon
Introduceți adresa dvs. de e-mail Eroare la adresa de e-mail
Introduceți mesajul dvs.